UWC Ukraine 2021-2023
Opens 17 Sep 2020 04:00 PM (CEST)
Deadline 27 Oct 2020 10:59 PM (CET)
Description

Для участі у відборі кандидати мають відповідати наступним вимогам:

 • Бути громадянином України (громадяни інших держав, які проживають на території України, можуть брати участь у відборі виключно через процес Global Selections)
 • Бути учнями 10-го чи 11-го класу: кандидати повиннi навчатися в 10 чи 11-му класi (або на першому-другому курсі коледжу після 9 класу).
 • Бути у віці 16-17 років (включно) станом на 1 вересня 2021 року.
 • Володiти англiйською мовою: англiйська є мовою навчання i спiлкування в бiльшостi коледжiв. З метою забезпечення академічної успішності та можливості комунікації, національний комітет звертає увагу на знання англійської як один з критеріїв відбору.
 • Демонструвати високi академiчнi досягнення: академiчний i позакласний розклади у коледжах є надзвичайно вимогливими. Тому, з метою всебiчної участi в усiх аспектах життя коледжу, студенти повиннi бути дуже сильними в академiчному планi.
 • Бути всебiчно розвинутими та вiдкритими до спiлкування: з метою досягнення найвищих результатiв у програмi UWC та вiдповiдного представництва талановитої молодi України, кандидати повиннi буди ерудованими та вiдкритими до нових iдей. Кандидати також повиннi вміти демонструвати розумiння ефективного представництва України за кордоном.
 • Демонструвати розумiння та пiдтримку iдеалiв UWC: мiжнародний коледж - це справдi значно бiльше, нiж звичайний навчальний заклад. Це мiсце для людей, якi бачать свiт таким, яким вiн є, i намагаються зробити його кращим для усiх нас.
 • Демонструвати вмiння спiлкуватися та бути лiдером: здатнiсть передати свої думки людям з рiзним академiчним, культурним та релiгiйним пiдґрунтям є одним із ключових аспектiв мiжнародного взаєморозумiння. Здатнiсть бути лiдером серед таких рiзноманiтних груп людей є ключем до застосування мiжнародного взаєморозумiння на практицi. Отже, вiд студентiв очiкується володiння вiдповiдними навиками в планi лiдерства та спiлкування.

UWC Ukraine 2021-2023


Для участі у відборі кандидати мають відповідати наступним вимогам:

 • Бути громадянином України (громадяни інших держав, які проживають на території України, можуть брати участь у відборі виключно через процес Global Selections)
 • Бути учнями 10-го чи 11-го класу: кандидати повиннi навчатися в 10 чи 11-му класi (або на першому-другому курсі коледжу після 9 класу).
 • Бути у віці 16-17 років (включно) станом на 1 вересня 2021 року.
 • Володiти англiйською мовою: англiйська є мовою навчання i спiлкування в бiльшостi коледжiв. З метою забезпечення академічної успішності та можливості комунікації, національний комітет звертає увагу на знання англійської як один з критеріїв відбору.
 • Демонструвати високi академiчнi досягнення: академiчний i позакласний розклади у коледжах є надзвичайно вимогливими. Тому, з метою всебiчної участi в усiх аспектах життя коледжу, студенти повиннi бути дуже сильними в академiчному планi.
 • Бути всебiчно розвинутими та вiдкритими до спiлкування: з метою досягнення найвищих результатiв у програмi UWC та вiдповiдного представництва талановитої молодi України, кандидати повиннi буди ерудованими та вiдкритими до нових iдей. Кандидати також повиннi вміти демонструвати розумiння ефективного представництва України за кордоном.
 • Демонструвати розумiння та пiдтримку iдеалiв UWC: мiжнародний коледж - це справдi значно бiльше, нiж звичайний навчальний заклад. Це мiсце для людей, якi бачать свiт таким, яким вiн є, i намагаються зробити його кращим для усiх нас.
 • Демонструвати вмiння спiлкуватися та бути лiдером: здатнiсть передати свої думки людям з рiзним академiчним, культурним та релiгiйним пiдґрунтям є одним із ключових аспектiв мiжнародного взаєморозумiння. Здатнiсть бути лiдером серед таких рiзноманiтних груп людей є ключем до застосування мiжнародного взаєморозумiння на практицi. Отже, вiд студентiв очiкується володiння вiдповiдними навиками в планi лiдерства та спiлкування.
Opens
17 Sep 2020 04:00 PM (CEST)
Deadline
27 Oct 2020 10:59 PM (CET)