UWC Finland/Suomi
Opens 31 Dec 2023 11:00 PM (CET)
Deadline 31 Jan 2024 10:59 PM (CET)
Description

Tervetuloa Suomen UWC-hakuun! Hakujärjestelmä on saatavilla vain suomeksi, mutta voit vastata kaikkiin kysymyksiin sekä täyttää kaikki tiedot myös ruotsiksi.

Välkommen till Finlands UWC-ansökan! Ansökningssystemet finns endast på finska, men du kan fylla i alla frågor på svenska. 

Hakemuksia säilytetään hakujärjestelmässä maksimissaan 60 päivää hakuajan loppumisesta. Valittujen stipendiaattien hakemukset arkistoidaan Suomen Kulttuurirahaston käytännön mukaisesti.

Ansökningar lagras i ansökningssystemet i högst 60 dagar efter ansökningstidens utgång. Det utvald stipendiatens ansökningar arkiveras i englighet med Finska Kulturfondens praxis. 

UWC Finland/Suomi


Tervetuloa Suomen UWC-hakuun! Hakujärjestelmä on saatavilla vain suomeksi, mutta voit vastata kaikkiin kysymyksiin sekä täyttää kaikki tiedot myös ruotsiksi.

Välkommen till Finlands UWC-ansökan! Ansökningssystemet finns endast på finska, men du kan fylla i alla frågor på svenska. 

Hakemuksia säilytetään hakujärjestelmässä maksimissaan 60 päivää hakuajan loppumisesta. Valittujen stipendiaattien hakemukset arkistoidaan Suomen Kulttuurirahaston käytännön mukaisesti.

Ansökningar lagras i ansökningssystemet i högst 60 dagar efter ansökningstidens utgång. Det utvald stipendiatens ansökningar arkiveras i englighet med Finska Kulturfondens praxis. 


				
Opens
31 Dec 2023 11:00 PM (CET)
Deadline
31 Jan 2024 10:59 PM (CET)